Skin Graft Knives

Skin Graft Knives

Humby Dermatome / Skin Graft Knife

Skin Graft Knives

Humby Dermatome / Skin Graft Knife

Watson Dermatome / Skin Graft Knife

Skin Graft Knives

Watson Dermatome / Skin Graft Knife

Dermatome Blade

Skin Graft Knives

Dermatome Blade

Schink Dermatome / Skin Graft Knife

Skin Graft Knives

Schink Dermatome / Skin Graft Knife

Schink Dermatome Spare Blade

Skin Graft Knives

Schink Dermatome Spare Blade

Schink Skin Fixing Plate

Skin Graft Knives

Schink Skin Fixing Plate

Silver Dermatome / Skin Graft Knife

Skin Graft Knives

Silver Dermatome / Skin Graft Knife